Σήμερα εφημερεύει:

Γκανάτσα-Αναστασούδη Σταυρούλα
 Κάρπου Κωνσταντίνου 22
 2464021063
 Τετάρτη 5/8/2020 08:00-08:00 επόμ.

Από τον Δ. Ντέμο